Links

Linkebeek

Repair Café Linkebeek : www.repaircafelinkebeek.be
SEL (Système d’Echange Local) SEL-Services Linkebeek : sel-services.be
GAS Linkebeek : www.gaslinkebeek.be

Ailleurs – Elders

Transitie Vlaanderen : http://www.transitie.be/
Vlaams-Brabant klimaatneutraal – Samenwerken aan een klimaatneutrale provincie : http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/index.jsp
Réseau transition : http://www.reseautransition.be/
Transition network : https://transitionnetwork.org/