Environnement / Milieu

 

 

 

Contact : envi.lkbt.milieu@gmail.com

Actualités :

Les coupes de renouées asiatiques continuent au koekoekpad. Si vous souhaitez participer, vous trouverez les dates dans l’agenda du forum.

Nieuws

De snoeiacties tegen Aziatische duizendknopen in het Koekoekpad gaan voort. Indien u wenst deel te nemen, treft u de volgende daten in de agenda van het forum aan.

Une question ? Une réaction ?

Rendez-vous sur le forum de Linkebeek in Transition :

Een vraag/reactie?

Dat kunt u allemaal op het forum van Linkebeek in Transition kwijt :

https://agora.reseautransition.be/groups/54

Carte de recensement d’espèces végétales invasives :

Identificatiekaart invasieve plantensoorten :

https://drive.google.com/open?id=1MAioSLI8gJLC96nPf8mV5NPbMEo&usp=sharing

 

Thématiques / projets :

  • Maintien de la biodiversité (actions diverses)
  • Sauvetages de batraciens (à partir de fin février)
  • Lutte contre les espèces végétales invasives
  • Environnement et urbanisme
Thema’s/projecten:

  • Bewaar van de biodiversiteit (diverse acties)
  • Amfibieën beschermacties (vanaf eind februari)
  • Regulatie van invasieve exotische plantensoorten (van maart tot november)
  • Milieu en stedenbouw